OGLASIINFORMACIJE O RASPOLOŽIVOM SLOBODNOM PROSTORU NA VELETRŽNICI BEOGRAD


08-2019

OGLAS O RASPOLOŽIVOM SLOBODNOM PROSTORU

INFORMACIJE O POSLOVNOM PROSTORU

VELETRŽNICA BEOGRAD TRENUTNO NEMA SLOBODNIH LOKALA

REDNI BROJ POVRŠINA m²
Trenutno nema slobodnih lokala

 

Za bliže informacije, svi koji ispunjavaju uslove po važećim zakonskim propisima i drugim posebnim propisima i pravilima, mogu se javiti službi za pravne poslove na broj telefona 011/71-58-487