OGLASIINFORMACIJE O RASPOLOŽIVOM SLOBODNOM PROSTORU NA VELETRŽNICI BEOGRAD


08-2020

OGLAS O RASPOLOŽIVOM SLOBODNOM PROSTORU

INFORMACIJE O POSLOVNOM PROSTORU

VELETRŽNICA BEOGRAD TRENUTNO IMA 1 SLOBODAN LOKAL I 1 KIOSK PULT

REDNI BROJ LOKALA
POVRŠINA m²
3
50,30
REDNI BROJ KIOSK PULTA
POVRŠINA 
1 3

 

Za bliže informacije, svi koji ispunjavaju uslove po važećim zakonskim propisima i drugim posebnim propisima i pravilima, mogu se javiti službi za pravne poslove na broj telefona 011/71-58-493