OGLASIINFORMACIJE O RASPOLOŽIVOM SLOBODNOM PROSTORU NA VELETRŽNICI BEOGRAD


08-2020

OGLAS O RASPOLOŽIVOM SLOBODNOM PROSTORU

INFORMACIJE O MAGACINIMA

 

ŽIČANI MAGACINI
SUTEREN PRVI SPRAT
MP1 MP13
MP2
MP14
MP3 MP15
MP4 MP16
MP5 MP17
MP6 MP18
MP7 MP19
MP8 MP20
MP9 MP21
MP10 MP22
MP11 MP23
MP12 MP24
ZIDANI MAGACINI
SUTEREN PRVI SPRAT
M1 M15
M2
M16
M3 M17
M4 M18
M5 M19
M6 M20
M7 M21
M8 M22
M9 M23
M10 M24
M11 M25
M12 M26
M13 M27
M14 M28

SLOBODNO ZAUZETO

 

VELETRŽNICA BEOGRAD TRENUTNO NA RASPOLAGANJU IMA 31 SLOBODAN MAGACIN

ZIDANI MAGACINI
SPRAT POVRŠINA m²
M7 suteren 67,61
M8 suteren 67,61
M10 suteren 67,61
M11 suteren 68,72
M17
I
38,06
M19 I 37,94
M20 I 69,75
M21 I 69,75
M22 I 69,75
M24 I 69,75
M25 I 69,75
M26 I 74,29
M27 I 75,79

ŽIČANI MAGACINI SPRAT POVRŠINA m²
Mp4 suteren 34,93
Mp5 suteren 34,93
Mp7 / hladnjača
suteren 34,93
Mp8 / hladnjača suteren 34,93
Mp9 / hladnjača suteren 34,93
Mp12 suteren 34,93
Mp13 I 35,61
Mp14 I 35,61
Mp15 I 35,61
Mp16 I 35,61
Mp17 I 35,61
Mp18 I 35,61
Mp19 I 35,61
Mp20 I 35,61
Mp21 I 35,61
Mp22 I 35,61
Mp23 I 35,61
Mp24 I 35,61

 

Za bliže informacije, svi koji ispunjavaju uslove po važećim zakonskim propisima i drugim posebnim propisima i pravilima, mogu se javiti službi za pravne poslove na broj telefona 011/71-58-493