MENADŽMENT

Svi zaposleni u Privrednom društvu "Veletržnica Beograd" d.o.o. su u važnoj misiji, da zajedno sa strukturom lokalnih vlasti realizuju projekat uspostavlјanja Nacionalne veletržnice, u najbolјem interesu njenih korisnika - onih koji na njoj posluju, ali i krajnjih potrošača.

Ostvarujući kontinuirano odgovorno i profitabilno poslovanje, ulažemo dodatnu energiju da ostvarimo zacrtani cilј.

Nataša Putnik, v. d. direktora
e-mail: info@veletrznica.co.rs
tel: 011/715-84-80

Jovana Milićević, marketing i odnosi sa javnošću
e-mail: j.milicevic@veletrznica.co.rs
tel: 011/715-84-73

Gorana Trbusić, izdavanje prostora, naplata i kontrola
e-mail: g.trbusic@veletrznica.co.rs
tel: 011/715-84-87

INFO CENTAR
Sve informacije o Veletržnici Beograd građani mogu dobiti na tel. 011/381-81-12


TRGOVINA ROBOM SE OBAVLJA NEPREKIDNO (00-24h)