Nabavke

2017.03. avgust 2017.
Nabavka radova čišćenja kompleksa Veletržnice Beograd
06. april 2017.                             
Nabavka usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja objekta i lica za potrebe Veletržnice Beograd

2016.

03. oktobar 2016. Obustava nabavke radova rekonstrukcije ulazne kapije
28. septembar 2016. Nabavka radova rekonstrukcije ulazne kapije kompleksa Veletržnice
04. avgust 2016.                         
Radovi čišćenja Veletržnica Beograd

2015.

02. decembar 2015. Usluga izrade projekta izmene i dopune glavnog projekta
24. maj 2015. Radovi čišćenja kompleksa "Veletržnica-Beograd" d.o.o.