Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda [176.20 kB]