Nova hala na Veletržnici Beograd počinje sa radom

Nedelja, 28. januar  2018.

Veletržnica Beograd d. o. o. u ponedeljak 29. januara 2018. godine zvanično otvara nov objekat za prodaju voća i povrća.

Veletržnica Beograd na otvaranje hale čekala je samo upotrebnu dozvolu koja je zvanično stigla 9. januara ove godine, tako da su se stekli svi uslovi da taj objekat počne sa radom. Pripreme za otvaranje su u toku i zakupci već počinju polako da skladište robu u novoj hali.

Hala je izgrađena po najsavremenijim standardima, prostire se na površini od 10.400 m². Prodajni i skladišni prostor u hali biće centralno klimatizovani u skladu sa vrstom robe koja se u hali prodaje. Hala se sastoji od 40 poslovno-prodajnih jedinica. Bruto površina jedne poslovno-prodajne jedinice iznosi 200 m². Svaka jedinica ima svoju utovarno-istovarnu rampu, sanitarni čvor, prostor za skladištenje robe, izložbeni i kancelarijski prostor. Utovarno-istovarne rampe imaju ugrađene vazdušne zavese koje se prilikom ulaska ili izlaska robe automatski aktiviraju i ne dozvoljavaju da se spoljašnji vazduh meša sa vazduhom u hali, zadržavajući konstantnu temperaturu u objektu.

Veletržnica Beograd ima svojih 7 bunara. Cilj izgradnje bunara je da se omogući nesmetano uzimanje i vraćanje vode koja se koristi za potrebe grejanja i hlađenja objekta putem toplotnih pumpi. Od 7 bunara 5 bunara služi sa rad toplotnih pumpi u hali. Hala je opremljena najsavremenijim pumpama voda-vazduh, takođe ima svoj agregat za kompletno napajanje hale i svoju trafostanicu.

Godišnji promet robe na veletržnici se kreće oko 120.000 tona godišnje, a otvaranjem hale svakako se očekuje i porast prometa robe.

Hala je izgrađena u okviru projekta koji nosi naziv „Nacionalna Veletržnica“ i nakon otvaranja hale u okviru ovog projekta u planu je izgradnja još dve hale, hala za meso i ribu i hala za cveće.