Мр Наташа Путник именована за директора Велетржнице Београд

Ponedeljak, 24. septembar  2018.

На основу спроведеног јавног конкурса и  одлуке Скупштине Привредног друштва „Велетржница-Београд“ д.о.о, за наредни период од 5 година, колико траје мандат, за директора Велетржнице именована је Наташа Путник, мастер инжењер менаџмента.

Кандидаткиња је изабрана на основу постојећих референци и поднетог програма којим је изложена визија даљег успешног развоја Велетржнице.