ПОСЛОВНИ ФОРУМ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА

Utorak, 11. decembar  2018.

У Бања Луци је у петак, 7. децембра ове године, у просторијама Привредне коморе Републике Српске, одржан Пословни форум „Република Српска-Србија“ о унапређењу привредне сарадње у оквиру специјалних паралелних односа ове две земље.

Представници највишег нивоа руководства града Београда, Милутин Фолић, главни урбаниста града Београда, Никола Никодијевић, председник Скупштине града и Андреја Младеновић, помоћник градоначелника Београда, као и представници привредне коморе и Скупштине града Бања Луке представили су аспекте досадашње сарадње и могућности њеног унапређења, као и потенцијале за улагање у локалне самоуправе Републике Српске и Србије.

На позив Привредне коморе Србије као и Привредне коморе Републике српске, директорка Велетржнице Наташа Путник, са својим тимом сарадника, учешћем на овом форуму настојали су да дају свој допринос развоју и унапређењу пословног окружења.

Посебно је истакнута потреба и намера за проналажење конкретних и функционалних решења за добробит обе заједнице, а нарочито са становишта Споразума о специјалним паралелним односима у функцији развоја привредних односа Српске и Србије. Панел дискусија у којој су учествовали представници градова, развојних институција и великих пословних организација са обе стране, представља изузетан допринос и подстицај у том смеру.

Послеподневним директним састанцима привредника, заокружен је први од многих оваквих и сличних сусрета који се очекују у наредном периоду.