СТОП НЕЛЕГАЛНИМ НАКУПЦИМА!

Četvrtak, 19. septembar  2019.

С обзиром на то да је почела сезона припреме зимнице, Велетржница Београд се обраћа произвођачима, продавцима, трговцима и свима који продају на велико поврће од кога се припрема зимница, да своју робу могу да продају на Велетржници, која представља место легалне и безбедне трговине пољопривредно-прехрамбеним производима.

Такође, апелујемо на све потенцијалне купце да наведене производе набављају на Велетржници, која је основана од стране Града Београда управо као место које грађанима пружа највећу сигурност у погледу квалитета, исправности и порекла производа који су намењени за људску употребу.

Нелегална продаја поврћа у близини Велетржнице може на први поглед представљати економски повољнију опцију за припрему зимнице. Међутим, у том случају постоје бројне последице. Пре свега, квалитет робе је веома проблематичан, јер особе које је продају на улици немају обавезу да испуњавају никакве услове у погледу исправности, нити да дају тачне информације о њеном пореклу, нпр. да ли се роба налази у уличној продаји јер није задовољила стандарде квалитета и сл. Поред тога, уличну продају на велико по правилу прате неисправне и небаждарене ваге које никада не показују вредности "у корист" купца, због чега су веома честе појаве преварених купаца.

Кад се све наведено узме у обзир, нелегална продаја на крају по правилу покаже за купца и економски неповољнију рачуницу. Осим наведених последица, нелегална трговина ван законских токова нарушава и пословање легалних произвођача и трговаца, као и функционисање тржишне економије.

Комунална полиција је свакодневно активна у околини Велетржнице на кажњавању учесника у нелегалној продаји. Учесници у њој ометају и саобраћај на веома прометним саобраћајницама на прилазу Београду, укључујући и успоравање саобраћаја на укључењу и искључењу са међународног Коридора 10. Због тога су честе и интервенције припадника МУП-а.

Због свега наведеног, Велетржница Београд и Град Београд желе да упозоре грађане, како продавце, тако и купце, да је трговина у простору који је предвиђен и специјализован управо за ту намену једини начин да се осигура безбедност и квалитет производа, уз економски оптималну рачуницу, не реметећи саобраћај и јавни ред.

 

Ваша Велетржница