ВЕЛЕТРЖНИЦА ПРЕДУЗЕЛА НИЗ МЕРА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Ponedeljak, 09. mart  2020.

С обзиром на то да је у петак 6. марта регистрован први случај коронавируса у Србији, нарочито је потребно мобилисати напоре привредних субјеката који се на било који начин баве производњом или трговином храном. У овим данима када је потребан додатни опрез, али истовремено и смиреност и одговорно понашање, наша Велетржница је међу првима предузела низ активности чији је основни циљ заштита јавног здравља у Београду и његовој околини. С обзиром да наш дневни промет само воћа и поврћа ових дана износи у просеку око 150-200 тона и да обезбеђујемо храну за скоро 3 милиона људи, значај нашег одговорног понашања је изузетан.

Упоредо са појавом првог случаја у Србији, Светска унија велетржница (WUWM), чији смо пуноправни и уважени члан, нам је доставила низ препорука са веома конкретним мерама у борби против овог вируса, које је дефинисао потпредседник Светске уније велетржница, Стефан Лајани, који је истовремено и председник Семарис групе која управља највећом велетржницом, париским Ранжисом. Ове мере представљају истовремено и пример најбоље светске праксе.

Менаџмент Велетржнице Београд је, постављајући здравље свих потрошача хране у Србији и свих наших клијената као императив, истог дана у коме је регистрован коронавирус у Србији и у коме су стигле препоруке Светске уније велетржница, предузела низ мера на спречавању ширења коронавируса. Конкретно, предузели смо мере превенције, чишћења, дезинфекције, испирања под високим притиском, као и низ мера које се односе на комуникацију, размену информација и сарадњу са локалним и републичким властима.

Свим корисницима наших услуга, дакле свима који тргују код нас, као и свим крајњим потрошачима производа са Велетржнице Београд, желимо да поручимо да Ваша велетржница као и увек брине о Вашем здрављу и квалитету хране коју користите. Због тога, коришћење наших услуга и наших производа представља најбољи избор јер свесни одговорности и значаја које имамо, постављамо безбедност хране и задовољство корисника, као наш апсолутни приоритет.

Директор Велетржнице Београд

MSc. Наташа Путник