Pojačane mere suzbijanja virusa COVID-19

Petak, 20. mart  2020.

Na Veletržnici Beograd se u okviru dodatnih mera dezinfekcije i pojačanog čišćenja redovno sprovodi mašinski dezinfekcija pristupnih saobraćajnica, platoa i prodajnog prostora, a angažovanjem dodatne radne snage detaljno se vrši i dezinfekcija ručno.

Dezinfikaciona sredstva su nabavljena iz zavoda za biocide koja su bezbedna po zdravlje ljudi kao i hrane koja se prodaje na Veletržnici Beograd.