U saradnji sa gradskim vlastima, Veletržnica Beograd obezbedila skladištenje medicinske opreme

Četvrtak, 09. april  2020.

U okviru mera koje se sistemski primenjuju u našoj zemlji sa prevashodnim ciljem da se suzbije širenje virusa COVID-19, Veletržnica-Beograd daje svoj doprinos koji prevazilazi obaveze iz delatnosti kojom se bavimo.

U saradnji sa gradskim vlastima, Veletržnica-Beograd je obezbedila skladištenje medicinske opreme I potrošnog materijala neophodnih za rad medicinskog osoblja, pa se na Veletržnici nalazi centralni magacin za prijem I isporuku medicinske opreme koja se koristi u svim zdravstvenim ustanovama grada Beograda.

Magacinski prostor, zajedno sa kompletnom logistikom, stavljen je na raspolaganje, a zahvaljujući ovakvoj organizaciji I udruženim naporima Veletržnice-Beograd, Ministarstva zdravlja Republike Srbije, BIA, gradskog Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije I koordinacije odnosa sa gradjanima, radi se na obezbedjivanju pravovremene I nesmetane isporuke potrebnih sredstava.

Danas su, tim povodom, Veletržnicu Beograd posetili zamenik gradonačelnika Goran Vesić, državni sekretar u ministarstvu zdravlja doc.dr. Aleksandar Stefoski, pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović, sekretar Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije I koordinacije odnosa sa gradjanima Darko Glavaš.

Tom prilikom direktorka Veletržnice-Beograd, Nataša Putnik, organizovala je bezbedan obilazak prihvatnog prostora i upoznala ih sa detaljima načina organizacije prijema, tokova i pripreme za isporuku medicinskih sredstava.